Privatkund
|
Företagskund
Du besöker för nuvarande NordicPouchs företagssidan, du kan närsomhelst byta över till privatkundssidan här.
Direkten-butiker beställer här: www.nordicpouch-b2b.se (mer info finns på Direkten Intranät)

Ansökan om nytt kemiskt tillstånd för försäljning av E-cigaretter

Nytt krav på tillstånd

Från och med 1 juli 2022 krävs ett nytt tillstånd för att sälja ”särskilt farliga kemiska produkter”, vilket innefattar alla typer av e-cigaretter som har dödskalle-symbolen på baksidan eller innehåller mer än 1,66% nikotin. Du behöver tillståndet om du säljer till företag och/eller privatpersoner.

dödskalle-symbol-engångs-vape

 

  Dödskalle-symbolenOBS: Det nya tillståndet för särskilt farliga kemiska produkter är ett krav för fortsatt försäljning av e-cigaretter och kan resultera i försäljningsförbud om inget tillstånd innehas. Handläggningstiden hos Länsstyrelsen är cirka 8-12 veckor.

Läs mer om de nya reglerna här

Så ansöker du - steg för steg

Steg 1. Förberedelser 

För att söka kemikalietillstånd behöver du förbereda följande:

 • Säkerhetsdatablad för samtliga produkter med dödskallemärkning tillgängliga endast på svenska (MSDS). Du hittar alla säkerhetsdatablad längre ned.
 • Skaffa en separat soptunna för särskilt farliga kemiska produkter. Här ska allt som tillhör e-cigaretter (nikotinvätskan, poddar, papper med mera) slängas. Stena Recycling erbjuder uthyrning av soptunnor, upphämtning och kassering.
 • Rutiner kring hantering, kassering och försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Utbilda personalen kring dessa rutiner.
 • Kontrollera att produkterna inte kan komma i kontakt med obehöriga och förvaras på ett sätt att de inte kan komma i kontakt med mark och vatten.
 • Vid försäljning till företag (B2B): Du behöver dokumentera varje försäljning av dessa produkter. Datum för försäljning, produktens namn och volym, vem köparen är samt dennes adress. Detta gäller inte för försäljning till privatpersoner.

Steg 2. Ladda ned säkerhetsdatablad

Här hittar du alla säkerhetsdatablad (MSDS) för Salt Switch.

Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Apple Ice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Banana Ice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Blood Orange
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Blueberry Raspberry
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Cocktail
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Coconut
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Coffee Tobacco
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Cool Mint
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Energy Juice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Grape Paradise
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Grapefruit Strawberry
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Guava Ice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Honey Grapefruit Tea
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Ice Cola
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Lemon Soda
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Lush Ice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Mango Ice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Melon
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Nuts Tobacco
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Peach Ice
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Pure Tobacco
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Strawberry Apple
Säkerhetsblad (MSDS) Salt Switch 20 mg Strawberry Lychee

Steg 3. Genomför din ansökan

Klicka här för att komma till ansökan hos Länsstyrelsen. 

Steg 1 av 13: Ange typ av ansökan

Välj “Yrkesmässig överlåtelse”.

Steg 2 av 13: Ange Länsstyrelse

Välj länet ditt företag är verksamt i. Har du butiker i flera olika län behöver du skicka in separata ansökningar per län.

Steg 3 av 13:  Kommun för överlåtelse eller privat hantering

Ange vilken kommun som din butik överlåter/säljer sina produkter till konsument/företag i. Har du butiker i flera tätorter i samma län, ange då samtliga kommuner separerat med kommatecken.

Exempel: Västra Götaland: Borås, Göteborg, Trollhättan

Steg 4 av 13:  Välj vad ansökan avser

Välj “Nytt tillstånd”.

Steg 5 av 13: Uppgifter om sökande

Ange alla uppgifter om ditt företag.

Steg 6 av 13: Kontaktperson

Ange vem som ska vara kontaktperson för frågor avseende kemikaliefrågor, hantering av kemiska produkter, överlåtelse eller miljösamordnare.

Steg 7 av 13:  Överlåtelseplatser inom samma län

Ange adressuppgifter för samtliga överlåtelseplatser inom det län du valt i steg 2. Fastighetsbeteckning kan du hitta på Lantmäteriets “Min Karta”.

Steg 8 av 13:  Produktinformation

Eftersom Salt Switch kommer i flera olika smaker behöver du bara skriva "Salt Switch" under "Produktnamn". 

Exempel:

Produkt 1

 • Produktnamn: Salt Switch Engångs e-cigarett 
 • Produktens klassificering enligt CLP, förordning (EG) nr 1272/2008: Kryssa i "Akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 och 3 och som ska märkas med faropiktogrammet Dödskalle med korsande benknotor (GHS06) och signalordet Fara"
 • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering: NIKOTIN (ISO)
 • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer: 88660-53-1
 • 1) Ämnets koncentration %: <2%
 • Produktens mängd (kg/år): En Salt Switch innehåller 2 ml e-vätska som väger 2,4 g. Du behöver räkna ut den ungefära totalvikten antal Salt Switch du ska sälja per år. Säljer du 10 000 Salt Switch, är det cirka 24 kg.
 • Användningsområde (Maximalt 250 tecken): Engångs e-cigarett innehållandes nikotinvätska.
 • Sökanden är: Återförsäljare (Välj det som passar din verksamhet)
 • Säkerhetsdatablad för produkten bifogas: Elektroniskt

Steg 9 av 13:  Förvaring och rutiner, m.m.

Här förklarar du hur ni förvarar produkterna, hanterar avfall och förhindrar att obehöriga får åtkomst till produkterna.

Exempel:

 • Maxlager (kg):
  Här behöver du ange hur många kg av produkterna som du högst kommer att ha i lager samtidigt.
  Exempel
  500 kg
 • Förvaring av produkt
  Exempel:
  Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. Styckvis förpackade med ytterförpackning av papp samt bulkförpackning av kartong.
 • Förhindrande av utsläpp till mark och vatten
  Exempel:
  Produkterna har ingen kontakt med mark eller vatten och förvaras på en säker plats.
 • Förhindrad åtkomst för obehöriga
  Här ska du beskriva hur säker förvaringen av produkterna är. Ange ge exempelvis larm, kameraövervakning, placering i butiken. 

  Exempel:
  I centrallagret förvaras produkterna i en lokal med larmklass 3. I butik förvaras produkterna bakom disk samt i lageryta med kameraövervakning. Endast behörig personal har tillgång till produkterna innan försäljning.
 • Hantering av eventuellt uppkommet avfall
  Exempel: 
  Vid läckage eller kassering placeras produkten i ett separat kärl, som sedan hämtas av avfallshanteringsföretag som hanterar & förstör det farliga avfallet.
 • Rutiner för särskilt farliga produkter
  Exempel:
  Särskilt farliga produkter förvaras säkert och är ständigt under bevakning. Se bifogat dokument kring rutiner vid hantering av särskilt farliga produkter. Här kan du ladda ned en exempelmall. 

  OBS: Exempelmallen skall endast ses som ett exempel och behöver anpassas till din egen verksamhet. 

Steg 10 av 13:  Allmänna hänsynsregler

Detta steg är till för att visa Länsstyrelsen hur du/ni ställer er till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Ange hur kunskapskravet uppfylls:

Exempel:

Anställda har fått ta del av de rutiner (bifogat) som gäller vid hantering och förvaring av särskilt farliga kemiska produkter. Personal som säljer till slutkunder är utbildade i hantering av produkterna, samt utför ålderskontroller via vårt egenkontrollprogram som krävs för försäljning av e-cigaretter & e-vätskor.

Ange hur ni jobbar med produktvalsprincipen:

Exempel:
I vårt fall är det nikotinprodukter, som har en laglig gräns på max 20 mg/ml i nikotinstyrka, samt en maxvolym på 10 ml. Produkterna är reglerade på så vis att de ska vara kvalitetssäkrade, vilket innebär att vi redan valt rätt produkter inom produktvalsprincipen. Vi erbjuder även e-vätskor med lägre nikotinhalt, som ett alternativ.


Läs mer om produktvalsprincipen.

Ange hur försiktighetsprincipen uppfylls:

Exempel:
Försiktighetsprincipen uppfylls bland annat genom att endast sälja och hantera nikotinprodukter som är godkända och reglerade av EU samt svenska kemikalielagar. För att förhindra att minderåriga ska få tag i produkterna, följer vi våra egenkontrollprogram där strikt 18-årsgräns oavsett vara gäller både online och i butik.

Läs mer om försiktighetsprincipen.

Steg 11 av 13:  Dokument som bifogas ansökan

Säkerhetsdatablad: Bifoga samtliga säkerhetsdatablad (MSDS) för de produkter som du ska sälja. Det är viktigt att dessa är på svenska. Landstinget godkänner inte dokument på andra språk. Du hittar alla säkerhetsblad till Salt Switch i steg 2 ovan.

Förvaring och rutiner: Bifoga en PDF med information om hur era rutiner ser ut kring förvaring, hantering och kassering för produkter med särskilt farliga kemikalier.

Se exempel här
OBS: Ovan word-dokument skall endast ses som ett exempel och behöver anpassas till din egen verksamhet. 

Produktvalsprincipen: Vi valde att inte bifoga detta
Försiktighetsprincipen: Vi valde att inte bifoga detta
Kunskapskrav: Vi valde att inte bifoga detta

Annat dokument: Här bifogade vi en lista över samtliga produkter vi ska sälja, tillsammans med ett års försäljningshistorik. Om detta är ett krav eller inte vet vi inte.

Se exempel här
OBS: Ovan word-dokument skall endast ses som ett exempel och behöver anpassas till din egen verksamhet. 

Steg 12 av 13: Välj betalningsmetod

Du kan betala via kort eller bankgiro. Välj något av dem för att få instruktioner. Allra snabbast är betalning via kort.

Steg 13 av 13: Granska

Gå noggrant igenom all information du angett så att allt ser bra ut. När det ser bra ut är det dags att betala.

Klart! Lycka till med din ansökan.